Eikemeldugg, sykdom på eik forårsaket av sekksporesoppen Microsphaera alphitoides. Sykdommen viser seg som et hvitt mycelbelegg på bladene, og på helt unge skudd. Soppens kleistothecier er synlig som ørsmå svarte kuler i mycelet. Sterke angrep kan føre til misdannelse av blad, og at de faller av for tidlig. Soppen overvintrer som kleistothecier og som mycel i knopper. Sykdommen er vanlig på eik, men uten betydning på eldre trær. På unge trær i planteskoler kan skaden bli stor, og det kan da bli aktuelt å bekjempe sykdommen med et soppmiddel mot meldugg.