Marssonina, slekt av konidiesopper. Det perfekte stadiet av soppene hører til sekksporesoppene. Slekten omfatter mange arter, hvorav flere er årsak til flekker på blad og skudd eller sår i barken på ulike vekster, spesielt prydplanter. På rose kan M. rosa, årsak til rosestråleflekk, gjøre mye skade, og på jordbær er M. earliana, årsak til jordbærbrunflekk, ofte et problem.