Polymerer er kjemiske forbindelser som består av kjedeformede molekyler. Syntetiske polymerer lages i laboratoriet og er hovedkomponenten i plastprodukter. Naturlige polymerer fremstilles i levende organismer.Proteiner, DNA og RNA er eksempler på naturlige polymerer der enkeltdelene utgjøres av henholdsvis aminosyrer og nukleotider. Noen eksempler på syntetiske polymerer er polyetylen, polyvinylklorid og polyamid. Hele artikkelen

Ny artikkel