Polymerkjemi

Polymerer, syntetiske eller naturlige forbindelser som består av kjedeformede molekyler. Disse er bygd opp av repeterende strukturelle enheter (monomerenheter, merer) dannet av mindre molekyler (monomerer). Polymeren holdes sammen av kovalente bindinger som repeteres gjennom hele strukturen. Polymerer der alle enhetene er dannet fra én enkelt monomer, kalles homopolymerer, og hvor de er fra to eller flere forskjellige monomerer, kopolymerer. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Polymerkjemi

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Anne Eilertsen

Inneholder 712 artikler:

P

 1. PA
 2. PAN
 3. PB
 4. PBT
 5. PC – polymerkjemi
 6. PE
 7. PEEK
 8. PES
 9. PET – kjemisk symbol
 10. PETP
 11. PEX
 12. PMMA
 13. PVC
 14. Plastindustriforbundet
 15. paragummi
 16. parakrystallinitet
 17. parylen
 18. pasta
 19. pasta – 2
 20. peptisering
 21. perillaolje
 22. perleglanspigmenter
 23. perylenpigmenter
 24. petroleumharpikser
 25. pigmenter
 26. pigmenter – kjemi, teknikk
 27. plast
 28. plastfilm
 29. plastfolie
 30. plastifisering
 31. plastigel
 32. plastilin
 33. plastisitet
 34. plastisol
 35. plastkompositter
 36. plastlakk
 37. plastlaminater
 38. poding. – polymerkjemi
 39. polish
 40. politur
 41. polyacetaler
 42. polyakrylamid
 43. polyakrylater
 44. polyakrylnitril
 45. polyakrylnitril-butadien
 46. polyakrylsyre
 47. polyamider
 48. polybutadien
 49. polybuten
 50. polybutylentereftalat
 51. polydisperst system
 52. polyester
 53. polyesterelastomerer
 54. polyesterharpikser
 55. polyesterlakk
 56. polyesterplast
 57. polyetere
 58. polyetereterketoner
 59. polyetersulfoner
 60. polyetylen
 61. polyetylenoksid
 62. polyetylentereftalat
 63. polyfenylen
 64. polyfenylenoksider
 65. polyfenylensulfid
 66. polyglykoler
 67. polyimider
 68. polyisobutylen
 69. polyisoprener
 70. polykarbonater
 71. polykromatisk lakk
 72. polymerbetong
 73. polymerer
 74. polymerisasjon
 75. polymerisat
 76. polymerkjemi
 77. polymetakrylater
 78. polymetylmetakrylat
 79. polymetylpenten
 80. polyolefiner
 81. polypropylen
 82. polypropylenoksid
 83. polystyren
 84. polysulfidgummi
 85. polysulfoner
 86. polytetrafluoretylen
 87. polyuretaner
 88. polyuretangummi
 89. polyuretanlakk
 90. polyuretanskumplast
 91. polyvinylacetat
 92. polyvinylalkohol
 93. polyvinylbutyral
 94. polyvinyletere
 95. polyvinylfluorid
 96. polyvinylformal
 97. polyvinylidenfluorid
 98. polyvinylidenklorid
 99. polyvinylklorid
 100. polyvinylkloridacetat
 101. polyvinylpyrrolidon
 102. polérgull
 103. poromere materialer
 104. pressmasse
 105. presstøping – plastindustri
 106. primer
 107. proteinplast
 108. pulverlakk
 109. pyrroner