Polymerkjemi

Polymerer er forbindelser som består av kjedeformede molekyler. Syntetiske polymerer lages i laboratoriet og er hovedkomponenten i plastprodukter. Naturlige polymerer fremstilles i levende organismer.Noen eksempler på syntetiske polymerer er polyetylen, polyvinylklorid og polyamid. Noen naturlige polymerer (biopolymerer) er cellulose, proteiner og kautsjuk. Hele artikkelen

Fagansvarlig

Lars Egil Helseth

Universitetet i Bergen

Redaktør

Anne Eilertsen

Inneholder 710 artikler:

P

 1. PA
 2. PAN
 3. PB
 4. PBT
 5. PC – polymerkjemi
 6. PE
 7. PEEK
 8. PES
 9. PET – kjemisk symbol
 10. PETP
 11. PEX
 12. PVC
 13. Plastindustriforbundet
 14. paragummi
 15. parakrystallinitet
 16. parylen
 17. pasta
 18. pasta – 2
 19. peptisering
 20. perillaolje
 21. perleglanspigmenter
 22. perylenpigmenter
 23. petroleumharpikser
 24. pigment
 25. plast
 26. plastblåsing
 27. plastfilm
 28. plastfolie
 29. plastifisering
 30. plastigel
 31. plastilin
 32. plastisitet
 33. plastisol
 34. plastkompositter
 35. plastlakk
 36. plastlaminater
 37. poding – polymerkjemi
 38. polish
 39. politur
 40. polyacetaler
 41. polyakrylamid
 42. polyakrylater
 43. polyakrylnitril
 44. polyakrylnitril-butadien
 45. polyakrylsyre
 46. polyamider
 47. polybutadien
 48. polybuten
 49. polybutylentereftalat
 50. polydisperst system
 51. polyester
 52. polyesterelastomerer
 53. polyesterharpikser
 54. polyesterlakk
 55. polyesterplast
 56. polyetere
 57. polyetereterketoner
 58. polyetersulfoner
 59. polyetylen
 60. polyetylenoksid
 61. polyetylentereftalat
 62. polyfenylen
 63. polyfenylenoksider
 64. polyfenylensulfid
 65. polyglykoler
 66. polyimider
 67. polyisobutylen
 68. polyisoprener
 69. polykarbonater
 70. polykromatisk lakk
 71. polymerbetong
 72. polymerer
 73. polymerisasjon
 74. polymerisat
 75. polymerkjemi
 76. polymetakrylater
 77. polymetylmetakrylat
 78. polymetylpenten
 79. polyolefiner
 80. polypropylen
 81. polypropylenoksid
 82. polystyren
 83. polysulfidgummi
 84. polysulfoner
 85. polytetrafluoretylen
 86. polyuretaner
 87. polyuretangummi
 88. polyuretanlakk
 89. polyuretanskumplast
 90. polyvinylacetat
 91. polyvinylalkohol
 92. polyvinylbutyral
 93. polyvinyletere
 94. polyvinylfluorid
 95. polyvinylformal
 96. polyvinylidenfluorid
 97. polyvinylidenklorid
 98. polyvinylklorid
 99. polyvinylkloridacetat
 100. polyvinylpyrrolidon
 101. polérgull
 102. poromere materialer
 103. pressmasse
 104. presstøping – plastindustri
 105. primer
 106. proteinplast
 107. pulverlakk
 108. pyrroner