Polymerkjemi

Polymerer, syntetiske eller naturlige forbindelser som består av kjedeformede molekyler. Disse er bygd opp av repeterende strukturelle enheter (monomerenheter, merer) dannet av mindre molekyler (monomerer). Polymeren holdes sammen av kovalente bindinger som repeteres gjennom hele strukturen. Polymerer der alle enhetene er dannet fra én enkelt monomer, kalles homopolymerer, og hvor de er fra to eller flere forskjellige monomerer, kopolymerer. Hele artikkelen

Vi trenger ny fagansvarlig for

Polymerkjemi

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Anne Eilertsen

Inneholder 713 artikler:

P

 1. PA
 2. PAN
 3. PB
 4. PBT
 5. PC – polymerkjemi
 6. PE
 7. PEEK
 8. PES
 9. PET – kjemisk symbol
 10. PETP
 11. PEX
 12. PMMA
 13. PVC
 14. Plastindustriforbundet
 15. paragummi
 16. parakrystallinitet
 17. parylen
 18. pasta
 19. pasta – 2
 20. peptisering
 21. perillaolje
 22. perleglanspigmenter
 23. perlelim
 24. perylenpigmenter
 25. petroleumharpikser
 26. pigmenter
 27. pigmenter – kjemi, teknikk
 28. plast
 29. plastfilm
 30. plastfolie
 31. plastifisering
 32. plastigel
 33. plastilin
 34. plastisitet
 35. plastisol
 36. plastkompositter
 37. plastlakk
 38. plastlaminater
 39. poding. – polymerkjemi
 40. polish
 41. politur
 42. polyacetaler
 43. polyakrylamid
 44. polyakrylater
 45. polyakrylnitril
 46. polyakrylnitril-butadien
 47. polyakrylsyre
 48. polyamider
 49. polybutadien
 50. polybuten
 51. polybutylentereftalat
 52. polydisperst system
 53. polyester
 54. polyesterelastomerer
 55. polyesterharpikser
 56. polyesterlakk
 57. polyesterplast
 58. polyetere
 59. polyetereterketoner
 60. polyetersulfoner
 61. polyetylen
 62. polyetylenoksid
 63. polyetylentereftalat
 64. polyfenylen
 65. polyfenylenoksider
 66. polyfenylensulfid
 67. polyglykoler
 68. polyimider
 69. polyisobutylen
 70. polyisoprener
 71. polykarbonater
 72. polykromatisk lakk
 73. polymerbetong
 74. polymerer
 75. polymerisasjon
 76. polymerisat
 77. polymerkjemi
 78. polymetakrylater
 79. polymetylmetakrylat
 80. polymetylpenten
 81. polyolefiner
 82. polypropylen
 83. polypropylenoksid
 84. polystyren
 85. polysulfidgummi
 86. polysulfoner
 87. polytetrafluoretylen
 88. polyuretaner
 89. polyuretangummi
 90. polyuretanlakk
 91. polyuretanskumplast
 92. polyvinylacetat
 93. polyvinylalkohol
 94. polyvinylbutyral
 95. polyvinyletere
 96. polyvinylfluorid
 97. polyvinylformal
 98. polyvinylidenfluorid
 99. polyvinylidenklorid
 100. polyvinylklorid
 101. polyvinylkloridacetat
 102. polyvinylpyrrolidon
 103. polérgull
 104. poromere materialer
 105. pressmasse
 106. presstøping – plastindustri
 107. primer
 108. proteinplast
 109. pulverlakk
 110. pyrroner