Klorparafin, faste eller flytende kloreringsprodukter av parafiner (opptil 70 % klor). De brukes særlig som myknere for plast (polyvinylklorid) og lakk- og impregneringsharpikser. De kan også redusere produktenes brennbarhet.