Anilinharpikser, en type aminoharpikser som fremstilles ved polykondensasjon av anilin eller beslektede aromatiske aminer med aldehyder (særlig formaldehyd). De har spesielt vært brukt til lakker, laminater og plastprodukter for elektriske formål, men brukes ikke mye nå lenger.