Kjemi

Vi trenger ny fagansvarlig for

Kjemi

Vil du bli fagansvarlig?

Redaktør

Anne Eilertsen

Inneholder 13 kategorier:

 1. Analytisk kjemi
 2. Biokjemi
 3. Elektrokjemi og metallurgi
 4. Fysikalsk kjemi
 5. Grunnstoffer, stabile
 6. Grunnstoffer, ustabile
 7. Kjemi
 8. Kjemiens historie
 9. Kjernekjemi
 10. Organisk kjemi
 11. Petrokjemi
 12. Polymerkjemi
 13. Uorganisk kjemi