Polyvinylidenfluorid, kjemikalie- og varmebestandig termoplastisk polymer av vinylidenfluorid, formel (–CH2–CF2–)n. Den brukes som plastråstoff til kjemikalierørledninger, pakninger, mantler for kabler m.m. En kopolymer av vinylidenfluorid og heksafluorpropylen er en viktig fluorelastomer (Viton) som kan vulkaniseres. Den tåler kontinuerlig 200 °C, er meget olje- og kjemikalieresistent og brukes derfor i flyteknologien, kjemisk prosessutstyr osv.