Strekkforming er det å forme termoplast ved å strekke den over en form eller mal.