Butenplast, butylenplast, plast hvor den karakteristiske bestanddel er polymerer av (vesentlig) 1-buten. Se polybuten.