Polyglykoler er i kjemien en fellesbetegnelse på polymere glykoler, for eksempel polyetylenglykol og polypropylenglykol.