Karusellpresse er en presse der produksjonen, for eksempel av pressede plastartikler, er gjort mer effektiv ved at flere pressformer er montert langs kanten av et roterende bord. Dermed kan den tiden én form er engasjert i pressen bli brukt til å tømme og klargjøre de som er utenfor.