Degradering er innen fagfeltet kjemi betegnelsen på en ønsket eller uønsket nedbrytning av høymolekylære stoffer til lavmolekylære. Hos plast, gummi og fiberstoffer kan degradering være en viktig årsak til at disse svekkes ved eldning.