Retarderingsmiddel, forbindelse som brukes for å sinke prosesser, f.eks. langsomt fordampende løsemidler som sinker tørringen av lakker, forbindelser som tilsettes gummiblandingen for å sinke vulkanisering, og forbindelser som settes til monomerer for å sinke polymerisasjonen.