Toluendiisocyanat, fork. TDI, organisk væske som særlig er mye brukt i fremstillingen av polyuretaner, bl.a. skumplast. Handelsproduktet er oftest en blanding av to isomerer. Virker irriterende på slimhinnene og kan fremkalle astma og allergier.