Akselerert prøving, hurtigprøving, f.eks. av materialers holdbarhet, ved å utsette dem for samme type påkjenninger (varme, lys, oksygen, mekaniske krefter), men i sterkere grad enn under normale forhold, slik at prøveresultatet blir oppnådd hurtigere. Man kan på grunnlag av dette si noe om forventet levetid for et materiale på basis av betydelig kortere prøvetid.