Cyanakrylatlim er en type lim som er polymeriserende. Det er ofte hovedbestanddelen i «lynlim», det vil si ekstremt hurtigherdende lim.