Plastifisering er en prosess som gjør materialer som plast og rågummi, mer plastiske, det vil si lettere å forme og blande med andre stoffer. I plast- og gummiindustrien skjer dette i blandemaskineriet, på valseverk eller i bestemte soner i formingsutstyret (sprøytestøpemaskin, ekstruder). Av og til benyttes spesielt utstyr, en såkalt plastikator. Virkningen økes ved tilsetning av plastifiseringsmidler, vanligvis oljer som har karakter av myknere. I gummi brukes også ofte kjemisk virkende stoffer, såkalte peptiseringsmidler (se peptisering).