Orienteringseffekt, forskjell i et materiales egenskaper i orienteringsretningen og på tvers av denne. Særlig sterk er effekten hos fiberarmerte plaster, krympefilmer og ekstruderte produkter. Den skyldes anisotropi som oppstår når polymermolekylene og eventuelle fyllstoffpartikler blir orientert i en bestemt retning eller et bestemt plan under bearbeiding og forming av materialet.