Solubilisere, gjøre løselig, få uløselige forbindelser i løsning ved tilsetning av såkalt hydrotrope stoffer (se hydrotrop løsning). En vanlig form for solubilisering fås med vandige såpeløsninger, idet disse inneholder såpemiceller (se kolloider, dispersjonskolloider) som kan ta opp organiske forbindelser, som ikke er løselige i rent vann.