Akrylplast er en fellesbetegnelse på flere typer plast som er basert på polymerer av akrylsyre- og metakrylsyrederivater (akrylharpikser). Meget alminnelige er polymetylmetakrylat og polyakrylnitril.