Høytrykkspolyetylen er polyetylen som blir fremstilt ved friradikal-polymerisasjon av etylen under relativt høyt trykk (1000–3000 atm).