Lavtrykkspolyetylen er polyetylen som blir fremstilt ved en prosess der trykket er lavere enn ca. 5 megapascal (ca. 50 atm).