Syklisert kautsjuk, syklisert gummi, termopren, termoplastisk produkt som fås ved oppvarming av kautsjuk med syrer. Det dannes sykliske strukturer langs kautsjukmolekylene. Syklisert kautsjuk brukes i lim for gummi til metall, som bindemiddel i lakk o.l.