Polyfenylen, polymer, den mest vanlige polyfenylen er poly-p-fenylen, som er meget varmebestandig. Dopet med arsenpentafluorid blir den elektrisk ledende.