PB er i kjemi forkortelse for polybuten (poly-1-buten). Forkortelsen brukes for eksempel i betegnelsen PB-plast.