Asfaltlakk, lakk der bindemidlet hovedsakelig utgjøres av asfalt eller andre typer bitumen, med eller uten tilsetning av pigment og olje. Brukes særlig til rustbeskyttelse av tekniske stålprodukter, impregnering av takpapp, isolasjon av murvegger osv. mot gjennomslag av fuktighet og tidligere også som elektroteknisk isolasjonslakk.