Heliogenfarger er blå og grønne pigmentfarger av typen ftalocyaniner.