Sandarak, harpiks fra sandaraksypress. Den ble tidligere brukt i spritlakker og som raderpulver (til inngnidning og utbedring av raderte felter på skrivepapir). Brukes nå litt i fiksativer.