Metylkautsjuk, metylgummi, den første syntetiske gummitype av noen praktisk betydning. Den ble fremstilt i Tyskland under den første verdenskrig ved polymerisasjon av dimetylbutadien, men var lite egnet til annet enn ebonitt (hardgummi).