Dialkylftalater, estere av ftalsyre og alkoholer. Flere dialkylftalater er teknisk viktige produkter. Disse fremstilles av ftalsyreanhydrid og visse alkoholer, særlig butanoler og C7 til C11-alkoholer. C8-alkoholer inntar her en særstilling, se dioktylftalater. Dialkylftalater benyttes som myknere, spesielt for polyvinylklorid, PVC.