Isroselakk, en type effektlakk som gir en isroselignende struktur pga. utkrystallisering av bestanddeler av lakken når løsemidlene fordamper. Betegnelsen ble tidligere brukt synonymt med frostlakk.