Perylenpigmenter er fargekraftige og bestandige, organiske pigmenter som blant annet brukes i maling og lakker. Kjemisk sett er de derivater av et polysyklisk aromatisk hydrokarbon, perylen.