Butylgummi, syntetisk gummitype som har stor bestandighet mot ozon, varme og sollys, gode elektriske egenskaper og lav gjennomtrengelighet for gasser. Butylgummi brukes derfor meget til bilslanger, innvendig belegg i slangeløse dekk, dampslanger, kabelisolasjon, byggtekniske folier m.m. Butylgummi fremstilles ved kationisk kopolymerisasjon av isobutylen og 1–4 % isopren ved lav temperatur. Isoprenet gir butylgummi en liten grad av umettethet slik at den kan vulkaniseres med svovel på vanlig måte.