Metylcellulose, vannløselig organisk forbindelse som brukes i næringsmidler, kosmetiske og farmasøytiske preparater som tykningsmiddel, til stabilisering av emulsjoner m.m. Kodenummer E 461. Videre brukes den til lim (celluloseklister) for papir og tapeter, som bindemiddel i sparkelmasser osv.