Stereoregulære polymerer, polymerer med en regelmessig stereokjemisk struktur (konfigurasjon) langs kjedemolekylene. Se polymerer (stereoregularitet).