Zeïnplast, plastlignende materiale laget av maisprotein (zeïn) herdet med formaldehyd. Forsøk med utnyttelse av maisproteinet på denne måten har særlig foregått i USA. Materialet er i motsetning til vanlige plaststoffer biologisk nedbrytbart og kan bl.a. anvendes til næringsmiddelemballasje, engangsservice o.l.