AIBN, organisk forbindelse som ved oppvarming eller ved bestråling med ultrafiolett lys spaltes i nitrogen og frie radikaler og derfor brukes mye som esemiddel ved fremstilling av visse skumplaster og som initiator ved friradikal-polymerisasjon. Azobisisobutyronitril har kjemisk formel (CH3)2(CN)C·N=N·C(CN)(CH3)2.