Polyvinylpyrrolidon, symbol PVP, vannløselig, hydrofil polymer som fremstilles ved polymerisasjon av n-vinylpyrrolidon. Den ble utviklet i Tyskland under den annen verdenskrig og mye brukt som bloderstatning i form av en vandig løsning. Har senere fått anvendelse i farmasøytisk industri. I kosmetiske preparater blir den brukt som bindemiddel (f.eks. i hårlakk), tykningsmiddel, beskyttelseskolloid m.m.