Blødning er det at fargestoff fra plast, gummi, maling eller lakk vandrer over i andre materialer som de er i kontakt med, og som derfor blir misfarget. Blødning kan også foregå fra underliggende malingssjikt ut i yttersjiktet.