Rynkelakk, effektlakk som gir en rynkete overflate. Lakken tørrer hurtig på overflaten slik at det dannes en hinne, og denne rynker seg når underliggende oljer o.a. trenger opp i den. Rynking skjer også i den avsluttende ovnstørringen.