Oljeabsorpsjonstall, måltall som brukes i malingsindustrien ved karakterisering av pigmenter. Det angir hvor mye olje (vanligvis gram linolje) som skal til for å rive ut (dispergere) 100 g av et pigment til en pasta av bestemt konsistens.