Red-oks-initiering, initiering av friradikalkjedereaksjoner ved relativt lave temperaturer ved bruk av en initiator som består av en blanding av et reduksjons- og et oksidasjonsmiddel. F.eks. kan sulfittioner eller toverdige jern- eller koboltioner være reduksjonsmiddelet og et hydroperoksid oksidasjonsmiddelet. Fremstillingen av kaldgummi og romtemperaturherdingen av umettet polyesterplast er prosesser der det benyttes red-oks-initiering.