Tremel er finmalt tre som blant annet brukes som fyllstoff i herdeplast (for eksempel fenol- og ureaplast) og linoleum, og til fremstilling av formtre.