Oljelengde er en angivelse av innholdet av fettsyrer eller oljer i alkydharpikser.