Klorkautsjuk, kjemikaliebestandig, korrosjonshindrende og ikke-brennbar maling- og lakkharpiks. Den fremstilles ved å lede klor til lateks, eller til sterkt mastisert kautsjuk, løst eller svellet i karbontetraklorid el.l. Produktet inneholder vanligvis ca. 65 % klor. Det brukes i skipsmalinger og malinger for kjemiske industrianlegg, laboratorier, betong m.m. og i lim, spesielt for liming av forskjellige gummityper til metaller.