Trikresylfosfat, tri-2-tolylfosfat, organisk forbindelse som brukes som mykner i lakk og plast, og som tilsetning i smøremidler og flybensin. En oljeaktig ester av fosforsyre, kjemisk formel C21H21O4P. Giftig forbindelse som påvirker nervesystemet. Bruken er av denne grunn noe begrenset.