Fotoinitiering, igangsetting av en kjemisk reaksjon ved hjelp av lysbestråling. Ofte fordres tilsetning av et stoff (fotosensitiviseringsmiddel, fotoinitiator) med spesiell evne til å ta opp lysenergien og overføre den til de reagerende stoffenes molekyler. Se også initiator.