Dimere fettsyrer, «dimersyrer», dikarboksylsyrer som fremstilles av langkjedede umettede fettsyrer, f.eks. linolsyre, ved dimerisering. De brukes ved fremstilling av alkyder, mykningsmidler og spesielle polyamider. Sistnevnte brukes som smeltelim, til å gjøre maling tiksotropisk og som herder for epoksyharpikser.