Stoff som i liten mengde tilsettes en katalysator for å øke virkningen av den. Slike blandkatalysatorer brukes i mange storindustrielle prosesser. Ved ammoniakksyntesen har det f.eks. vist seg at tilsetninger av små mengder aluminiumoksid og kaliumoksid gir bedre resultat enn om katalysatoren (jernpulver) ikke hadde inneholdt disse tilsetningene. I dette og flere andre tilfeller kommer aktivatorens virkning bl.a. av at den hindrer en sintring av de små katalysatorpartiklene. Aktivatoren selv har som regel ingen katalytisk virkning på prosessen. I plast- og gummiteknologien betegner en aktivator på samme måte et stoff som blir tilsatt for å øke aktiviteten av en herde- eller vulkaniseringsakselerator.