Rivestyrke, et materiales evne til å stå imot oppriving. Måles ved å rive (spjære) et standardisert prøvestykke som det på forhånd er laget et innsnitt (rift) i. Brukes om tekstiler, papir, folier av plast, gummi o.l.